Overzicht - Klassement - Proef invoeren - Registreren - Reglement - Info

Welkom op de nieuwe CHARRON.line website!

Huidige versie van het CHARRON.line programma: 0.4.6 (03/09/2003)

Vanaf het seizoen 2003 werd het Charronreglement volledig herzien. Het resultaat is de CHARRON.line, een wedstrijd die volledig online verloopt en automatisch de puntenberekening en het klassement verzorgt.

De hoofdbedoeling was om het reglement te vereenvoudigen, en steeds een actuele stand van zaken beschikbaar te stellen aan de piloten. Wij denken dat dit ons ook gelukt is...

Gebruik de links bovenaan deze pagina om door de Charron.line site te navigeren.

Er is nu ook een off-line versie van het Charron.line programma beschikbaar voor DOS (Windows 95/98/XP). Zo kan je je proeven al eens evalueren voor je ze op de Charron.line website plaatst. Je kan dit programma downloaden op de website van de DAC: http://www.dac.be/zweven/bekerdac/

Aan de start van de Charron.line ging heel wat werk vooraf.  Dit project kon enkel verwezenlijkt worden dank zij de medewerking en steun van volgende personen:
De charroncommissie en charronverantwoordelijken; Kurt Sermeus (DAC) en Luc Beerts (DAC) - Charron.line optimalisatieprogramma; Mattijs Cuppens (KVDW) - integratie optimalisatieprogramma in de LVZC website; Guy Peeters (KVDW) - server hardware; Peter Peeters en Bart Schelstraete - systeembeheerders; Koen Crombez (DAC) - server housing; het dagelijks bestuur van de liga.

 

Copyright 2003 - Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs