Overzicht - Klassementen - Proef invoeren - Registreren - Reglement - Info


Proef Invoeren

  • deelname geeft de L.V.Z.C. het recht tot publicatie van dit IGC-bestand
  • alle proeven moeten in overeenstemming zijn met de luchtruimreglementering en dit reglement
  • verplicht gebruik van het WGS-84 systeem
  • alleen IGC-bestanden, aangemaakt door IGC-goedgekeurde loggers, komen in aanmerking. Zie lijst op http://www.fai.org/gliding/system/files?file=igc_approved_frs_0.pdf
  • uit elk IGC-bestand moeten piloot-, toestelgegevens en eventueel opgegeven keerpunten kunnen afgeleid worden (bijzondere regeling voor IGC-goedgekeurde EW-loggers)
  • alleen loggers met declaratiemogelijkheid voor keerpunten, kunnen voor een Opgegeven Proef gebruikt worden
  • loggingsinterval <= 10 seconden
  • één IGC-bestand kan slechts voor één proef gebruikt worden

KLIK HIER OM NAAR DE INVOERPAGINA TE GAAN

 

Hoe werkt het?

1. Inloggen op CHARRON.Line

Bij User name vult u de gebruikersnaam in waarmee u geregistreerd hebt op de CHARRON.Line site.

Het Password is het paswoord dat u opgegeven hebt bij de registratie.

Indien u uw paswoord vergeten bent, kan u dat via dit formulier laten opsturen via email.


 

2. Gegevens invoeren en IGC-file uploaden


Dit formulier spreekt voor zich.

Belangrijk is dat u het "Copiloot" veld BLANCO laat indien u met een éénzitter of met een tweezitter zonder passagier vliegt, anders wordt uw proef automatisch in de tweezitterklasse opgenomen.

Na het 'Verzenden' van de proef, duurt het even alvorens de IGC-file naar de server gekopieerd is. Daarna heeft het programma nog enkele seconden (tot een halve minuut) nodig om de score te berekenen. Gelieve slechts éénmaal op de 'Verzenden' knop te klikken en te wachten tot de pagina met de scores volledig geladen is.

 

3. Proef selecteren

Indien er zich geen fouten hebben voorgedaan bij het verwerken van de proef, krijgt u een overzicht van de punten die elk van de Charron.line proeven u oplevert.

De proef met de hoogste score wordt automatisch geselecteerd.

Indien u wil, kan u hier ook opmerkingen geven bij de proef (bijvoorbeeld: bewijsmateriaal voor het doorvliegen van gecontroleerd luchtruim, ...)

 


KLIK HIER OM NAAR DE INVOERPAGINA TE GAAN

4. Proef wissen/verbeteren

Als u merkt dat u een fout gemaakt heeft bij de invoer , of een proef wil verwijderen van de Charron.line, gaat u als volgt te werk:

Op de overzichts- of klassementenpagina kiest u de proef die u wil wissen. Onderaan de pagina met de proefdetails vindt u een link "Deze proef wissen uit de database ".

Wanneer u op deze link klikt, wordt er om uw gebruikersnaam en paswoord gevraagd. Vul deze in.

Daarna klikt u op de knop "Proef permanent uit de database verwijderen" om de proef te wissen.

Daarna kan u eventueel de proef opnieuw invoeren met de correcte gegevens...

 

Copyright © 2003-2008 - Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs